Du slipper for at bruge tid på at beregne løn, indberette til SKAT, ATP, Feriekonto mv. 

Alle data arkiveres i et onlinearkiv, så du har adgang til det 24/7. Du sparer ikke alene tid, men også penge. 

En verden af fordele med ProLøn:

  • Automatisk ajourføring af procentsatserne for arbejdsmarkedspension
  • Mulighed for styring af ferie, feriefridage og afspadseringstimerne
  • ProArkiv - onlinebaseret opbevaring og vedligeholdelse af dine løninformationer
  • Mulighed for lønsedler i e-Boks eller på mail
  • Indberetning af løn- og fraværsstatistik til Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening
  • Mulighed for indberetning til DA-Barsel, DA/LO udviklingsfond samt Kompetence og samarbejds- og uddannelsesfond
  • Mulighed for afdelingsopdelte konteringsbilag
  • Mulighed for håndtering af fritvalgskonto og søn-/helligdage
  • Integration til langt de fleste tidsregistrerings- og økonomisystemer 

 

Bestil Proloen her

 

Din meddelelse er sendt
Der opstod en fejl, meddelelsen er ikke sendt.